มอเตอร์ & ใบพัด

 

ชุดมอเตอร์-สปีด-ใบพัด DJI / E300 (4 motor/ESC; 4 pair props; Accessories pack)
ราคา $179 USD (x33 = 5,900.- บาท)

ชุดมอเตอร์-สปีด-ใบพัด DJI / E600 (6 motor/ESC; 5 pair props; Accessories pack)
ราคา $629 USD (x33 = 20,750.- บาท)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,884