ชุดรับส่งภาพ

ชุดส่ง-รับภาพไร้สาย VDO Digital (ใช้สัญญาณ AV หรือ HDMI) DJI / Lightbridge Video Downlink 2.4G
ราคา $1,399 USD (X33 = 46,100 บาท)

- ชุดส่งภาพไร้สาย VDO (ใช้สัญญาณ AV) DJI / AVL58-Lite Video Downlink 5.8G 200mW (ไม่มีสายอากาศ)

ราคา $55 USD (X33 = 1,815 บาท ต้องเพิ่มสายอากาศ อีก 320.-)

- ชุดส่ง-รับภาพไร้สาย VDO (ใช้สัญญาณ AV) DJI / AVL58 Video Downlink 5.8G 500mW
ราคา $209 USD (X33 = 6,900 บาท , มาพร้อมสายอากาศ Clover Leaf ดอกเห็ด มูลค่า 2,000.-)

- ชุดส่ง-รับภาพไร้สาย VDO (ใช้สัญญาณ AV) 5.8G 600mW 32 Ch, TS832+RS832
ราคา 4,200.-

- ชุดส่งภาพไร้สาย VDO (เฉพาะตัวส่งภาพ) 5.8G 200mW 8 Ch
ราคา 1,900.-

- ชุดส่งภาพไร้สาย VDO (เฉพาะตัวส่งภาพ) 5.8G 600mW 32 Ch, TS832
ราคา 2,900.-

- ชุดส่งภาพไร้สาย VDO (เฉพาะตัวส่งภาพ) 5.8G 1500mW 32 Ch (มีพัดลม)
ราคา 3,500.-

- จอมอนิเตอร์ VDO ขนาด 7 นิ้ว พร้อมภาครับ 5.8G, 8 ch
ราคา 3,500.- (ต้องเพิ่ม ขาตั้งจอบนวิทยุ +600.-, แบตฯ 2200 mAH 11.1V +390.- ยังไม่รวมเครื่องชาร์จฯ)

- สายอากาศภาครับ VDO 5.8G 12dBi แบบ Plate ใช้แทนสายอากาศชุดรับภาพเดิมแบบ Omni ซึ่งเดิมจะรับได้ 300-500 เมตร ให้ได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร (เปลี่ยนเฉพาะตัวรับไม่ต้องเปลี่ยนตัวส่งค่ะ)
ราคา 1,400.-


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,890