ชุดแสดงข้อมูลการบิน OSD (On Screen Display)

OSD เป็นชุดแสดงข้อมูลการบินจาก GPS เช่น พิกัด(Lat,Long), ความเร็ว ความสูง ทิศ ระยะห่างจากจุดบินขึ้น รวมถึงข้อมูล แบตเตอรี่ (โวลท์ แอมป์) ฯลฯ

Remzibi OSD 5hz GPS ราคา : 2,800.- 

Visitors: 757,090