แว่นตารับภาพวีดีโอ

แว่นตารับภาพวีดีโอ มีภาครับสัญญาณ VDO 5.8G 32 Ch. พร้อมช่องสัญญาณ AV และชุด Head Tracker เืพื่อควบคุมทิศทางกล้องตามการมอง..

Goggle 5.8 G ราคา : 14,900.-

Visitors: 753,890