ติดต่อ/เงื่อนไข

   ติดต่อสอบถาม และชมสินค้าได้ที่..

     ชื่อ (Name) : ร้านฮ๊อบบี้ไทย
ที่ตั้ง (Address) :

 953/1 พัฒนาการ ซอย 15

แขวง, เขต :  สวนหลวง, สวนหลวง 
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10250
ประเทศ :  ไทย
โทร (Tel.) :  089-134-4988
เวลา (Time) :  เปิดทุกวัน 10.00 - 19.00 น.
อีเมล์ (email) :  shop@hobbythai.com
เว็บไซต์ (wep) :  http://www.hobbythai.com
แผนที่ (Map) :

 

* เงื่อนไขและการรับประกันสินค้า *

      ทางร้านฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า สินค้าของทางร้านฯเป็นสินค้าเกี่ยวกับ "ของเล่น (Toy) หรืองานอดิเรก (Hobby)" ประเภท "เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ (Radio Control Model Airplane)" ซึ่งท่านต้องเรียนรู้ข้อมูลเทคนิค รวมถึงต้องลงมือทำการประกอบและทดลองก่อนจึงจะใช้งานไ้้ด้ ร้านฯจึงไม่สามารถจำหน่ายเครื่องบินฯประกอบสำเร็จพร้อมบินได้ทันที สินค้า"ชุดพร้อมบิน"หมายถึงทางร้านฯจัดอุปกรณ์เป็นชิ้นย่อยๆให้ครบเป็นชุดเพื่อความสะดวกของท่าน การประกอบและทดลองนั้นท่านต้องดำเนินการเอง หากว่าท่านว่าจ้างให้ทางร้านดำเนินการแทนฯร้านฯจะทำในนามท่านเท่านั้น ในกรณีหากเกิดความผิดพลาดจากการประกอบหรือทดลองสินค้าของท่าน ร้านฯจะชดเชยให้ได้ไม่เกินมูลค่าที่ท่านว่าจ้างเท่านั้น

 

การรับประกันสินค้า:

การรับประกันสินค้าจะดำเนินการตามเงื่อนไขบางส่วนของบริษัท DJI ผู้ผลิต ซึ่งท่านสามมารถตรวจสอบได้ที่เวบไซท์  http://www.dji.com/service#warranty_period (ระยะเวลาการรับประกัน 0-1 ปี ตามประเภทหรือชิ้นส่วนของสินค้า) โดยร้านฯจะทำการตรวจซ่อมเอง หรือดำเนินการส่งกลับผู้ผลิตให้ลูกค้า เพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยร้านฯจะขอคิดค่าใช้จ่ายในการส่งตามจริง และหากผู้ผลิตคิดเงินในการซ่อมร้านจะขออนุมัติจากลูกค้าก่อน ลูกค้าต้องส่งและรับสินค้าฯ ณ ที่ทำการร้านฯ พร้อมกับใบกำกับสินค้าเพื่อขอรับสิทธิ์การรับประกัน ร้านฯของสงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันสินค้าเนื่องจากการใช้งานผิดวิธีที่โรงงานกำหนดฯ, ตัวสินค้าที่ศูนย์เสียลักษณะทางกายภาพเดิม(รูปร่างเปลี่ยนหรือมีตำหนิ), ป้ายรับประกันฉีกขาด, และรวมถึงสินค้าที่มีถอดหรือเปิดเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ภายในสินค้าทุกกรณี

การเปลี่ยนและคืนสินค้า:

ร้านฯขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนและรับคืนสินค้าทุกกรณี

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 757,093