ArduFlyer

ArduFlyer (อาร์ดูฟลายเออร์) เป็นชุดควบคุมกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้ซอฟแวร์แบบโอเพ่นซอร์ส ArduPilot(ArduCopter) ซึ่งใช้คอมพายเลอร์ Arduino(ภาษา C) กับซีพียูตระกูล AVR สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องบินปีก เฮลิคอปเตอร์ หรือมัลติโรเตอร์ มีอุปกรณ์เสริมมากและพัฒนาไปถึงในระดับบินเองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องบังคับแบบ UAV..

ArduFlyer +GPS +Telemystry 900MHz ราคา 5,900.-  

Visitors: 753,898