กฎหมาย และการขึ้นทะเบียน โดรน

..

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากวันที่ 11 ต.ค. 2560 ได้มีคำสั่งจาก กสทช. ห้ามโดรนใช้งาน จนกว่าจะขึ้นทะเบียนฯ (โดยท่านมีเวลาดำเนินการ 90 วัน) ท่านที่ครอบครองโดรน ให้ท่านพิมพ์ใบประกาศ 4 ใบด้านล่าง พร้อมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขึ้นทะเบียนโดรนที่สำนักงาน กสทช.(ทุกจังหวัด)ด้วยนะครับ

 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 

รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก https://www.caat.or.th/th/archives/20367

 

 

 การประกันภัยโดรน รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก http://www.dronethaiinsurance.com/plan.html

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 724,883